Veleposlaništvo RS Washington /Gospodarske zadeve /Gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike /

Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in ZDA

ZDA so se v letu 2019 uvrstile na 21. mesto med zunanjetrgovinskimi partnericami RS. Obseg bilateralne blagovne menjave je leta 2019 znašal 892,2 mio EUR, kar predstavlja upad za 20 % v primerjavi z letom 2018, ko je blagovna menjava prvič presegla 1 mrd EUR (1,1 mrd USD). Padec blagovne menjave v letu 2019 je pripisati predvsem velikemu zmanjšanju uvoza, ki je bil v letu 2018 sicer precej višji kot sicer. Slovenski izvoz se v zadnjih letih stalno postopoma povečuje – v letu 2019 se je tako  povečal za 4 %. Obseg storitev je v letu 2019 znašal 303,7 mio EUR, v slovenskem izvozu največji delež predstavljajo poslovne storitve in potovanja.


BLAGOVNA MENJAVA MED SLOVENIJO IN ZDA 2016 – 2019 (v 1.000 EUR)

           Izvoz        Uvoz          Skupaj         Saldo
2016   523.538    326.721     850.259       196.817
2017   559.508    380.867     940.375       178.641
2018   569.324    550.290     1.119.614    19.035
2019   589.775    302.456     892.231       287.320
Vir: SURS


Izvoz iz RS v ZDA je leta 2019 znašal 589,8 mio EUR (+4%), uvoz iz ZDA v RS pa 302,5 mio EUR (-45%).  V letu 2019 tako RS v blagovni menjavi z ZDA beleži zunanjetrgovinski presežek v višini 287,3 mio EUR.

Podatki o gospodarskih gibanjih v letu 2020 kažejo na zmanjševanje gospodarskega sodelovanja zaradi pandemije Covid-19. V prvi dveh mesecih leta 2020 je obseg blagovne menjave med državama znašal 117,4 mio EUR (87,8 mio EUR izvoza in 29,6 mio EUR uvoza), kar predstavlja zmanjšanje za 7,1 % glede na enako obdobje leta 2019 (126,3 mio EUR), pri čemer se je vrednost izvoza zmanjšala za 8,5 % (95,8 mio EUR izvoza v obdobju jan-feb 2019), vrednost uvoza pa za 2,7 % (30,4 mio EUR uvoza iz ZDA v prvih dveh mesecih leta 2019).


MENJAVA STORITEV 
Po podatkih Banke Slovenije je storitvena menjava med RS in ZDA v letu 2019 znašala 303,7 mio EUR (192,4 mio EUR izvoza in 111,3 mio EUR uvoza), kar predstavlja zmanjšanje za 1,4% v primerjavi z letom 2018. V izvozu storitev prevladujejo ostale poslovne storitve (50,1 mio EUR), potovanja (48,3 mio EUR), telekomunikacijske, računalniške in informacijske storitve (36,6 mio EUR9 ter transport (27,9 mio EUR). Med uvoznimi storitvami prevladujejo ostale poslovne storitve (39,7 mio EUR), transport (17,9 mio EUR), državno blago in storitve (16,5 mio EUR) ter telekomunikacijske, računalniške in informacijske storitve (14,3 mio EUR).


TURIZEM
Pomembno področje bilateralnega sodelovanja je področje turizma, kjer zadnja leta beležimo hitro rast števila ameriških turistov. Vprašanje je, kdaj se bo celoten sektor industrije pobral po pandemiji. Obeti niso ravno najboljši. V letu 2019 je Slovenijo obiskalo 148.751 ameriških turistov, kar je za 7,4 % več, kot v predhodnem letu, povečalo pa se je tudi število njihovih nočitev. STO je sicer v zadnjih letih bila zelo aktivna na ameriškem trgu, ki ga je uvrstila med prioritetne trge. Izvajala je promocijske aktivnosti, tako v obliki digitalne promocijske kampanje, izobraževalnih delavnic kot predstavitev slovenskega turizma v San Franciscu in Los Angelesu. Načrtovana je bila tudi večja predstavitev Slovenije v sodelovanju s košarkarskim klubom Dallas Mavericks kot turistične destinacije in kot zanimivega gospodarskega partnerja v Dallasu marca letos, vendar je bila zaradi izbruha COVID 19 prestavljena na kasnejši termin.

Po podatkih SURS je RS v letu 2019 obiskalo 148.751 turistov iz ZDA, kar je za 7,4 % več kot v letu 2018. Gostje iz ZDA so ustvarili 323.283 nočitev, kar predstavlja porast za 2,7 % glede na leto 2018. Delež turistov iz ZDA med vsemi tujimi gosti v RS v letu 2019 je znašal 3,16 %.

Slovenija ima s turisti iz ZDA velike načrte in tudi trendi so obetavni. Med 10. in 16. avgustom 2019 je v Las Vegasu potekal vsakoletni dogodek Virtuoso Travel Week. Na njem se srečuje več kot 6.000 profesionalcev s področja turizma, STO pa je na njem sodeloval tretje leto zapovrstjo. Svetovno združenje ponudnikov na področju luksuzne in butične potovalne industrije Virtuoso je Slovenijo razglasilo za najbolj aktualno destinacijo leta 2019. Gre za priznanje usmerjenosti slovenskega turizma v trajnost in butična, edinstvena, personalizirana petzvezdična doživetja. Jeseni 2019 so na STO začeli izvajati program izobraževanja o Sloveniji za agente Virtuosa prek platforme Virtuoso Travel Academy.